PLANTSYNAN

de | 10 decembrie 2020

Program PN III Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.1 – Resurse umane

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente, Competiția 2019

Titlu proiect/Project title – Compuși de origine vegetală cu potențială utilizare în onicomicoze: strategii bazate pe sinergisme și nanoformulări (Acronim PLANTSYNAN) / Plant-derived products with putative use in onychomycosis: combinatorial and nano-based strategies

Număr Contract/ Contract Number: 151/2020 (Cod Proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-1894)

 Valoarea totală a Contractului/ Total funding: 431.900 lei

Perioada de derulare a Contractului/ Implementation period: 1.11.2020 – 31.10.2022 (24 luni)

Autoritatea Contractantă/ Funding Authority: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Instituție coordonatoare/ Coordinating institution: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași

Director de proiect/ Principal investigator: Șef lucrări Dr. Adriana TRIFAN

Principalele rezultatele obținute prin implementarea proiectului PLANTSYNAN -rezumat/ Main results obtained within PLANTSYNAN project- summary:

Proiectul PLANTSYNAN a avut ca obiectiv general identificarea de compuși de origine vegetală capabili să potențeze activitatea antidermatofitică a antimicoticelor convenționale, cu o eventuală utilizare în tratamentul topic al onicomicozelor. Astfel, efectele antifungice combinatorice ale antimicoticelor convenționale cu compușii vegetali au fost evaluate asupra viabilității unor tulpini de referință și izolate clinice de Trichophyton rubrum, fiind identificată o combinație sinergică de tip compus vegetal-antimicotic convențional. Aceasta a fost evaluată din punct de vedere al mecanismului de acțiune antifungic, dovedind efecte inhibitorii asupra sintezei de ergosterol în celulele fungice. De asemenea, combinația compus vegetal-antifungic convențional a fost lipsită de citotoxicitate pe linii normale de fibroblaști dermici. În consecință, a fost dezvoltat un sistem terapeutic cu încărcare duală (compus de origine vegetală-antimicotic convențional) cu potențială utilizare în tratamentul topic al onicomicozelor. Sistemul terapeutic a fost caracterizat din punct de vedere morfo-tehnic și a eliberării substanțelor active, a efectelor antifungice, precum și a toxicității (metode in vitro și in vivo). Studiile întreprinse au relevat faptul că sistemul terapeutic cu încărcare duală posedă efecte antifungice semnificative, asigură o eliberare susținută a substanțelor bioactive și prezintă un risc de toxicitate scăzut. În concluzie, rezultatele obținute în cadrul proiectului PLANTSYNAN reprezintă un punct de plecare în dezvoltarea unor preparate topice cu potențială utilizare în tratamentul onicomicozelor.

The project aimed at identifying natural compounds that are able to synergize with conventional antifungals, thus providing an alternative to the topical treatment of onychomycosis. Using a combinatorial approach, the effects of natural compounds and conventional antifungals were assessed on reference strains and clinical isolates of Trichophyton rubrum. Thus, our studies revealed a synergistic combination (natural compounds-conventional antifungals) which was further evaluated concerning its antifungal mechanism of activity which relied on the inhibition of ergosterol biosynthesis in fungal cells. More, the combination natural compound-conventional antifungal was devoid of cytotoxicity towards a human fibroblasts cell line. Consequently, a therapeutic system with dual loading (natural compound-conventional antifungal) with putative use in the topical treatment of onychomycosis was developed. The formulation was characterized in terms of morphology, release of bioactive compounds, antifungal activity and toxicity (in vitro and in vivo assays). Our studies showed that the therapeutic system with dual loading possesses significant antifungal activity, ensures a sustained release of bioactive compounds and has a good safety profile. In conclusion, the obtained results within the frame of PLANTSYNAN project could be considered as a starting point in the development of novel topical preparations with putative use in Trichophyton rubrum-related onychomycosis.

Lista publicațiilor rezultate din proiect/ Dissemination of results – publications:

Articole publicate în reviste cotate ISI, cu factor de impact/ Articles published in ISI indexed journals, with impact factor:

 1. Sebaaly C, Trifan A, Sieniawska E, Greige-Gerges H. Chitosan-Coating Effect on the Characteristics of Liposomes: A Focus on Bioactive Compounds and Essential Oils: A Review. Processes 2021, 9(3), 445; https://doi.org/10.3390/pr9030445. (FI = 2.847)
 2. Trifan A, Bostănaru AC, Luca SV, Temml V, Akram M, Herdlinger S, Kulinowski Ł, Skalicka-Woźniak K, Granica S, Czerwińska ME, Kruk A, Greige-Gerges H, Mareș M, Schuster D. Honokiol and Magnolol: Insights into Their Antidermatophytic Effects. Plants (Basel). 2021, 10(11), 2522; https://doi.org/10.3390/plants10112522. (FI = 3.935)
 3. Trifan A, Zengin G, Brebu M, Skalicka‐Woźniak K, Luca SV. Phytochemical Characterization and Evaluation of the Antioxidant and Anti‐Enzymatic Activity of Five Common Spices: Focus on Their Essential Oils and Spent Material Extractives. Plants (Basel). 2021, 10(12), 2692; https://doi.org/10.3390/plants10122692. (FI = 3.935)
 4. Trifan A, Czerwińska ME, Mardari C, Zengin G, Sinan KI, Korona‐Glowniak I, Skalicka‐Woźniak K, Luca SV. Exploring the Artemisia Genus: An Insight into the Phytochemical and Multi‐Biological Potential of A. campestris subsp. lednicensis (Spreng.) Greuter & Raab‐Straube. Plants (Basel). 2022, 11, 2874. https://doi.org/10.3390/plants11212874 (FI = 4.658)

Participări la conferințe naționale și internaționale/ Conference papers:

 1. Trifan A, Bostanaru AC, Luca SV, Jitareanu A, Mares M. Antifungal Activity of Honokiol against Dermatophytes: Insights into Mechanism of Action and Combinatorial Effects with Terbinafine.  Trends in Medical Mycology, 8 -11 October 2021, Aberdeen, United Kingdom (Poster presentation). https://timm2021.navus.io/presentation/84325
 2. Trifan A, Luca SV, Bostănaru AC, Brebu M, Skalicka-Woźniak K, Jităreanu A, Granica S, Czerwińska ME, Kruk A, Mares M. Natural compounds as boosters of terbinafine activity against dermatophytes. 5th International Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food, August 25- September 01, 2021, Nanchang, China (Oral presentation). https://1913e438-571f-4a3e-b128-e99f446ca80b.filesusr.com/ugd/0d5b9b_83cb97c4865f4b07bb854b91b3e8c840.pdfhttps://1913e438-571f-4a3e-b128-e99f446ca80b.filesusr.com/ugd/0d5b9b_d04e8867d5f546b39080446eb7fd536e.pdf
 3. Trifan A, Bostănaru AC, Jităreanu A, Ștefanache CP, Mareș M. Essential Oils: Boosters of Conventional Antifungals Activity Against Dermatophytes. Alternative And Complementary Therapies (Homeopathy / Phytotherapy), 4th edition, 26-27 March 2021, Constanta, Romania (Poster presentation).
 4. Trifan A. Plant metabolites: boosters of terbinafine activity against dermatophytes. 5th Alumni-Symposium: Traditional knowledge and medicinal plants in the „Omics“ era – will defined standards (good/best practices) provide harmonization of scientific practice and lead to high quality standards of the publication practice? 29 th August – September 2nd 2021, Dresden, Germany (Oral presentation).
 5. Trifan A, Luca SV, Bostănaru AC, Mareș M, Korona-Głowniak I, Skaliska-Woźniak K, Temml V, Schuster D, Greige-Gerges H. Natural compounds in dermatophytosis: the case of honokiol and magnolol. 6th International Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food, 5-12 August 2022, Hangzhou, China (Invited Lecture). https://2112fff9-f820-4802-8510-1a4efaac695e.filesusr.com/ugd/0d5b9b_e2c2a0156e4547408acc5f8818ba67d7.pdf
 6. Trifan A, Bostănaru AC, Luca SV, Skaliska-Woźniak K, Czerwińska ME, Granica S, Mareș M. Natural products against dermatophytes: boosters of terbinafine activity and anti-inflammatory effectors. Phytochemical Society of Europe Meeting, 19-22 September 2022, Iasi, Romania (Invited Lecture). https://psemeetingiasi2022.eu/wp-content/uploads/2022/09/PSE-Meeting_program.pdf
 7. Jităreanu A, Luca SV, Bostănaru AC, Mareș M, Czerwińska ME, Ochiuz L, Iurciuc (Tincu) CE, Ștefanache C, Cioancă O, Trifan A. Natural products in dermatophytosis: The case of honokiol and magnolol. Phytochemical Society of Europe Meeting, 19-22 September 2022, Iasi, Romania (Poster presentation). https://psemeetingiasi2022.eu/wp-content/uploads/2022/09/PSE-Meeting_program.pdf
 8. Trifan A, Jităreanu A, Bostănaru AC, Luca SV,  Ochiuz L, Iurciuc (Tincu) CE, Ștefanache C, Mareș M. Natural products in dermatophytosis. Simpozionul cu participare internațională terapii alternative şi complementare (homeopatie/fitoterapie), 28-29 October 2022, Constanta, Romania (Oral presentation).

Ultima actualizare: 31.10.2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *