PLANTSYNAN

By | 10 decembrie 2020

Program PN III Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.1 – Resurse umane

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente, Competiția 2019

Titlu proiect – Compuși de origine vegetală cu potențială utilizare în onicomicoze: strategii bazate pe sinergisme și nanoformulări (Acronim PLANTSYNAN)

Număr Contract: 151/2020 (Cod Proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-1894)

 Valoarea totală a Contractului: 431.900 lei

Perioada de derulare a Contractului: 1.11.2020 – 30.10.2022 (24 luni)

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Instituție coordonatoare: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași

Director de proiect: Șef lucrări Dr. Adriana TRIFAN

Rezumatul proiectului:

Proiectul de față își propune să identifice compuși de origine vegetală capabili să potențeze activitatea antidermatofitică a antimicoticelor convenționale, cu o eventuală utilizare în tratamentul onicomicozelor. Astfel, vor fi evaluate efectele antifungice combinatoriale ale antimicoticelor convenționale cu compuși din specii vegetale asupra viabilității tulpinilor de referință și izolatelor clinice de Trichophyton rubrum. De asemenea, se va urmări realizarea unui sistem terapeutic cu încărcare duală (compus de origine vegetală/ antimicotic convențional) cu potențială utilizare în tratamentul topic al onicomicozelor.

Lista publicațiilor rezultate din proiect:

Articole publicate în reviste cotate ISI, cu factor de impact:

  1. Sebaaly C, Trifan A, Sieniawska E, Greige-Gerges H. Chitosan-Coating Effect on the Characteristics of Liposomes: A Focus on Bioactive Compounds and Essential Oils: A Review. Processes 2021, 9(3), 445; https://doi.org/10.3390/pr9030445. (FI = 2.847)
  2. Trifan A, Bostănaru AC, Luca SV, Temml V, Akram M, Herdlinger S, Kulinowski Ł, Skalicka-Woźniak K, Granica S, Czerwińska ME, Kruk A, Greige-Gerges H, Mareș M, Schuster D. Honokiol and Magnolol: Insights into Their Antidermatophytic Effects. Plants (Basel). 2021, 10(11), 2522; https://doi.org/10.3390/plants10112522. (FI = 3.935)
  3. Trifan A, Zengin G, Brebu M, Skalicka‐Woźniak K, Luca SV. Phytochemical Characterization and Evaluation of the Antioxidant and Anti‐Enzymatic Activity of Five Common Spices: Focus on Their Essential Oils and Spent Material Extractives. Plants (Basel). 2021, 10(12), 2692; https://doi.org/10.3390/plants10122692. (FI = 3.935)

Participări la conferințe naționale și internaționale:

  1. Trifan A, Bostanaru AC, Luca SV, Jitareanu A, Mares M. Antifungal Activity of Honokiol against Dermatophytes: Insights into Mechanism of Action and Combinatorial Effects with Terbinafine.  Trends in Medical Mycology, 8 -11 October 2021, Aberdeen, United Kingdom (Poster). https://timm2021.navus.io/presentation/84325
  2. Trifan A, Luca SV, Bostănaru AC, Brebu M, Skalicka-Woźniak K, Jităreanu A, Granica S, Czerwińska ME, Kruk A, Mares M. Natural compounds as boosters of terbinafine activity against dermatophytes. 5th International Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food, August 25- September 01, 2021, Nanchang, China (Prezentare orală). https://1913e438-571f-4a3e-b128-e99f446ca80b.filesusr.com/ugd/0d5b9b_83cb97c4865f4b07bb854b91b3e8c840.pdfhttps://1913e438-571f-4a3e-b128-e99f446ca80b.filesusr.com/ugd/0d5b9b_d04e8867d5f546b39080446eb7fd536e.pdf
  3. Trifan A, Bostănaru AC, Jităreanu A, Ștefanache CP, Mareș M. Essential Oils: Boosters of Conventional Antifungals Activity Against Dermatophytes. Alternative And Complementary Therapies (Homeopathy / Phytotherapy), 4th edition, 26-27 March 2021, Constanta, Romania (Poster).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *